Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΤΕC:

ENTEC 21 N Gran 21-0-0 (+24 S )
ENTEC 22N Mag 22-0-0 (+6MgO +12S)
ENTEC 26N 26-0-0(+13S )
ENTEC NP 25-15-0 (+2S )
ENTEC duplo Zinc 25-15-0 (+0,5Zn)
ENTEC balance 15-15-15 (+5S)
ENTEC ultra 21-8-11 (+0,5Zn)
ENTEC perfekt 14-7-17 (+ 2MgO + 11S )
ENTEC suprem 18-5-10 (+ 3MgΟ + 9S )


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕC:
-Άριστη τροφοδοσία Αζώτου και κατ΄επέκταση του φυτού (τα φυτά λαμβάνουν το Άζωτο όταν το χρειαστούν)
-Καλύτερα φυτά μεγαλύτερη παραγωγή. Μερική Αμμωνιακή θρέψη για τα φυτά
-Οικονομία ενέργειας από το φυτό για την πρόσληψη του αμμωνιακού αζώτου το οποίο χρησιμοποιείται απ’ ευθείας για το σχηματισμό πρωτεινών και θετική επίδραση στοο σχηματισμό πολυαμινών, γιβεριλλινών και κυτοκινινών.

-Μειωμένες εκπλύσεις Αζώτου (προστασία εδάφους και υδροφόρων οριζόντων) - καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας. Μείωση Νιτρικών σε έδαφος και καρπούς
-Μείωση νιτρορύπανσης, ασφαλέστερα τρόφιμα. Καλύτερη πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων
-Καλύτερη θρέψη φυτού - ασφαλέστερη και μεγαλύτερη παραγωγή. Ποιοτικότερα και περισσότερα προϊόντα
-Πιο εμπορεύσιμα προιόντα, καλύτερες τιμές για τον παραγωγό. Οικονομικότερη καλλιέργεια όπως προκύπτει από την εξοικονόμηση λιπαντικών μονάδων αζώτου, από τις λιγότερες εφαρμογές
-Εξοικονόμηση πετρελαίου κίνησης και εργατικών ωρών και από την μεγαλύτερη και καλύτερη σε πολλές περιπτώσεις παραγωγή.

πηγή:www.compo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: