Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΡοδακινιά προτιμά βαθιά καλοστραγγιζόμενα εδάφη ελαφράς έως μέσης μηχανικής σύστασης, πλούσια σε οργανική ουσία και με ph ελαφρά όξινο. Είναι ευαίσθητη στα άλατα και ειδικά στα Χλωριούχα. Η άρδευση επηρεάζει τόσο την αύξηση του μήκους των βλαστών (πρώιμα ποτίσματα), όσο και το μέγεθος των καρπών ειδικά στο στάδιο της ταχείας αύξησης τους (τρίτο στάδιο αύξησης καρπού), πράγμα που τελικά σημαίνει αύξηση της παραγωγής.
Η Ροδακινιά αντιδρά θετικά στην Αζωτούχο λίπανση - χαρακτηρίζεται ως προς αυτήν ¨αχόρταγο¨ δένδρο - γεγονός που αναδεικνύεται από τη ζωηρή βλάστηση ,τον αριθμό των ανθοφόρων οφθαλμών, τη μείωση της καρπόπτωσης, το μέγεθος των καρπών και των αποδόσεων. Ανεπάρκεια Αζώτου στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη του πυρήνα έχει δυσμενή επίδραση στην παραγωγή. Συνήθως οι εφαρμογές Αζώτου δεν υπερβαίνουν τα 0.8-1 κιλά Αζώτου / δένδρο.
Στα Επιτραπέζια Ροδάκινα πρόβλημα υπερλίπανσης Αζώτου ιδίως στις πρώιμες ποικιλίες προκαλεί μαλάκωμα του καρπού, μείωση της διάρκειας συντήρησης των φρούτων στα ψυγεία, οψίμιση της παραγωγής. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες στις οποίες επιδιώκεται η επίτευξη πρωιμότητας δεν πρέπει να εφαρμόζεται Αζωτούχος λίπανση μετά την άνθηση, γιατί η οψιμιση της ωρίμανσης των καρπών είναι βεβαία. Καρποί οι οποίοι πρόκειται να συντηρηθούν επί μακρόν ή να ταξιδεύσουν σε μακρινές αποστάσεις δεν πρέπει να περιέχουν πολύ Άζωτο, ιδιαίτερα οι Λευκόσαρκες ποικιλίες και εκείνες που έχουν τάση για μαλάκωμα της σάρκας.
Σε δένδρα που έχουν τάση δημιουργίας λαίμαργων η Αζωτούχος λίπανση και ιδίως η νιτρική, πρέπει να περιορίζεται, (ακόμη και να μηδενίζεται), προκείμενου να επέλθει η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Αντίθετα όταν επιδιώκουμε μεγάλο μέγεθος καρπού μια μικρή η μεγαλύτερη ποσότητα νιτρικού Αζώτου πριν ή κατά το στάδιο της κυτταροδιαίρεσης (καρπίδιο), Βοήθα το μέγεθος του καρπού.
Στις Συμπύρηνες Βιομηχανικές ποικιλίες οι ανάγκες σε Άζωτο είναι αυξημένες δεδομένου ότι το αραίωμα γίνεται πολύ αργά, δυο και πλέον μήνες μετά την άνθηση, ενώ παράλληλα και η αύξηση της βλάστησης εμφανίζεται καθυστερημένη. Παράλληλα όμως υπερβολές στην Αζωτούχο λίπανση σε ποικιλίες που έχουν τάση για καρποπτωση πριν τη συγκομιδή, όπως είναι σχεδόν όλες οι Συμπύρηνες Κονσερβοποιήσιμες, αυξάνουν την καρποπτωση. Περίσσεια Αζώτου στις Συμπύρηνες Κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες Ροδακινιάς που έχουν τάση δημιουργίας κόκκινου χρωματισμού στη σάρκα γύρω από τον πυρήνα, αυξάνει τον ανεπιθύμητο αυτό χρωματισμό, ιδίως στα πολύ ζωηρής ανάπτυξης νεαρά δένδρα.
Για τις λιπάνσεις Φωσφόρου χρειάζεται να γνωρίζουμε τα επίπεδα του στο έδαφος χωρίς να μας διαφεύγει η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει γενικά τα δένδρα , ότι δηλαδή οι ρίζες τους έχουν αυξημένη ικανότητα πρόσληψης Φωσφόρου. Χορήγηση 5-10 κιλών ανά στρέμμα Φωσφόρου είναι αρκετή για ανεπαρκώς εφοδιασμένα εδάφη.
Η Ροδακινιά Είναι ιδιαίτερα Καλιόφιλη. Το Κάλιο εξασφαλίζει περισσότερα καρποφόρα μάτια και καλύτερη καρποδεση. Ευνοεί τον σχηματισμό χρωστικών ουσιών, ανθοκυανών, που δίνουν χρώμα στον καρπό. Η εξασφάλιση διαθέσιμου Καλίου έως τις τελευταίες εβδομάδες της ανάπτυξης του καρπού παρέχει το επιθυμητό χρώμα στα Ροδάκινα, συντελεί στην αύξηση του μεγέθους και στη βελτίωση της γεύσης των Ροδάκινων και αναστέλλει τα αρνητικά αποτελέσματα των υπερβολικών Αζωτολιπάνσεων. αυξάνει επίσης την αντοχή του δένδρου στο ψύχος. Συνήθως 15-25 κιλά Καλίου ανά στρέμμα ικανοποιούν τις ανάγκες της καλλιέργειας.
Η Χορήγηση Μαγνησίου με τη βασική λίπανση Είναι αναγκαία λαμβανόμενων μάλιστα υπόψη και των ευεργετικών αποτελεσμάτων όταν χρησιμοποιείται μαζί με το Κάλιο.
Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
Το πρώτο σύμπτωμα έλλειψης Ψευδάργυρου εκδηλώνεται στα φύλλα. Στη Ροδακινιά τα φύλλα της Άνοιξης με έλλειψη Ψευδάργυρου Είναι μικρότερου μεγέθους, επιμήκη, στενά, σε ροζέτες, δείχνουν κυματώδη περιφέρεια, με χρωματισμό λευκοπράσινο - κιτρινωπό μεταξύ των κυρίων νεύρων, τα οποία παραμένουν πράσινα.
Οι βλαστοί στη συνεχεία η και παράλληλα με τα φύλλα, εκδηλώνουν συμπτώματα τα οποία Είναι πολύ χαρακτηριστικά της τροφοπενίες. Παρουσιάζονται κατά θέσεις γυμνοί από βλάστηση, που όμως πάντα στην κορυφή φέρουν μια τούφα φύλλων σαν ομπρελά. Τα μεσογονάτια διαστήματα στους νέους βλαστούς Είναι μικρά και δίνουν την εντύπωση ρόδακα. Καρποφόροι βλαστοί παρελθόντος έτους, σε περίπτωση μεγάλης έλλειψης, χάνουν μεγάλο μέρος των ανθοφόρων και βλαστοφόρων οφθαλμών σε διάφορα στάδια αύξησης των. Στους βλαστούς αυτούς παρατηρείται μια παρατεταμένη περίοδος ανθοφορίας.
Από ερευνά που πραγματοποίησε το Ι.Ε.Θ. (Καραγιαννιδης 1996)σε 247 οπωρώνες Ροδακινιάς στο ν. Ημαθίας, διαπιστώθηκε ότι μόνο σε ένα ποσοστό 28% περίπου υπήρχε επάρκεια Ψευδάργυρου στα φύλλα, ενώ τα τροφοπενία επίπεδα ήταν γύρω στο 60% και τα χαμηλά γύρω στο 12%. Από αναλύσεις φύλλων από το Ι.Ε.θ. στο ν. Πέλλας, σε 18 οπωρώνες Ροδακινιάς σε 8 δείγματα (44.4%),το επίπεδο Ψευδάργυρου ήταν κάτω από 20 ppm (θεωρούμενο ως χαμηλότερο όριο). Για την αντιμετώπιση της τροφοπενίες Ψευδάργυρου η COMPO συνιστά την χρήση του ZITRILON SM 10%, με δυο ψεκασμούς στις αρχές της Άνοιξης. Φυσικά και το ENTEC Ultra μπορεί να βοηθήσει, κυρίως προληπτικά και σε μικρό βαθμό έλλειψης αλλά ίσως περισσότερο με το χαμηλό ποσοστό Φωσφόρου καθώς Είναι πιθανό για την πλειονότητα των περιπτώσεων ελλείψεως Ψευδάργυρου να ενοχοποιείται το υψηλό ποσοστό Φωσφόρου από την πολυετή χρήση του 11-15-15, καθώς Είναι συνηθισμένο στις αναλύσεις εδάφους να βρίσκεται τριπλάσιο και τετραπλάσιο από το κανονικό ποσοστό Φωσφόρου.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΌταν η Επιφανειακή λίπανση γίνεται μέσω υδρολίπανσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ENTEC SOLUB (21-0-0) σε δοσολογία 500-1000γρ/δενδρο συνολικά.Καλό Είναι οι υδρολιπάνσεις να ξεκινάνε από νωρίς, εάν υπάρχει ξηρασία ακόμη και από το φούσκωμα των ματιών.Περισσότερο Άζωτο δέχονται οι όψιμες ποικιλίες, μεγάλα δένδρα, δένδρα που έχουν υποστεί ισχυρό κλάδεμα κλπ.Το υπερβολικό Άζωτο στις πρώιμες ποικιλίες τις οψιμίζει, στις Λευκόσαρκες προξενεί μαλάκωμα του καρπού, και στις Βιομηχανικές μπορεί να προκαλέσει καρποπτωση.
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑΓια την αντιμετώπιση της έλλειψης ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ χρησιμοποιούμε το ZITRILON σε δυο επεμβάσεις με 50-70γρ/στρ και έως 100γρ/100 κιλά ψεκαστικου διαλύματος. Για την έλλειψη ΣΙΔΗΡΟΥ χρησιμοποιούμε για άριστα αποτελέσματα το BASAFER με χρήση από το έδαφος η με το δίκτυο υδρολίπανσης (πλήρως υδατοδιαλυτό).

ΣΠΑΡΑΓΓΙ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ


Το Σπαράγγι προτιμά εδάφη ελαφρά, πλούσια σε οργανική ουσία ,βαθιά και στραγγερά ώστε να μην δημιουργούνται ασφυκτικά φαινόμενα στα ριζώματα και οι βλαστοί να αναπτύσσονται ίσια. Αναπτύσσεται καλά σε εδαφικό ph ουδέτερο ως ελαφρά αλκαλικό, δεν είναι ευαίσθητο στο NaCl και γενικά στα άλατα.
Το Σπαράγγι έχει ισχυρό ριζικό σύστημα γεγονός που το κάνει ανθεκτικό στην έλλειψη νερού, όμως αυξημένες αποδόσεις επιτυγχάνονται μόνο με την σωστή άρδευση. Αυξημένες ανάγκες σε νερό παρουσιάζει το Σπαράγγι από τα μέσα Ιουνίου ως το τέλος Αυγούστου. Κατά την συγκομιδή το φυτό παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση νερού, όμως οι ελλείψεις αυτή την περίοδο έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις αποδόσεις. Το πότισμα στην διάρκεια της συγκομιδής, όταν είναι απαραίτητο, ευνοεί την αύξηση της παραγωγής.
Οι πιο σημαντικές απαιτήσεις του Σπαραγγιού σε θρεπτικά στοιχεία εντοπίζονται μετά την συγκομιδή από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Για μια παραγωγή 1000 κιλών ανά στρέμμα 14 μονάδες Αζώτου είναι αρκετές. Αντίθετα αυξημένες ποσότητες Αζώτου καθιστούν την βλάστηση υπερβολική και ευαίσθητη στις Σκωριάσεις.
Οι ανάγκες σε Φώσφορο είναι μικρές (7-8 μονάδες),και καλύπτονται εύκολα καθώς το Σπαράγγι έχει βαθύ και εκτεταμένο ριζικό σύστημα.
Το Κάλιο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο για την καλλιέργεια, καθώς είναι απαραίτητο για την μεταφορά και αποθήκευση των υδατανθράκων στις ρίζες. Παράλληλα ισχυροποιεί το στέλεχος, (βλαστοί που πλαγιάζουν εύκολα είναι βέβαιο σύμπτωμα έλλειψης Καλίου),και βοήθα στην αντοχή του φυτού στις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία. 35-40 μονάδες Καλίου είναι αναγκαίες για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων.
Παράλληλα με το Κάλιο θα πρέπει να χορηγείται και Μαγνήσιο προκείμενου να προληφθούν ελλείψεις λόγω της ισχυρής λίπανσης με Κάλιο. 5 μονάδες Καλίου είναι αρκετές για τις παραδοσιακές ποικιλίες ενώ για τις νεότερες αρσενικές ποικιλίες απαιτούνται 7-8 μονάδες.
Τα λιπάσματα καλό είναι να χορηγούνται με το χάλασμα των σαμαριών προκείμενου να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες στα ελαφρά αμμώδη εδάφη που προτιμά η καλλιέργεια. Από τα Ιχνοστοιχεία μεγάλη προσοχή θέλει το Βόριο το οποίο συνήθως είναι ελλειμματικό στα αμμουδερά εδάφη που συνήθως καλλιεργείται το Σπαράγγι.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑΚαθώς το Σπαράγγι καλλιεργείται σε αμμουδερά εδάφη, είναι φυσικό να παρατηρούνται ελλείψεις Ιχνοστοιχείων. Η χρήση του FETRILON COMBI 2 είναι επιβεβλημένη και αποβαίνει ευεργετική για τις αποδόσεις. Προσθήκη NUTRIBOR από 100 gr /στρ έως και 400γρ/στρ συνολικά ανά έτος.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑΠροτείνουμε το NUTRIBOR όταν στην διάρκεια της συγκομιδής παρουσιάζεται μεγάλο ποσοστό κούφιων βλαστών που σημαίνει ανισορροπία Ιχνοστοιχείων με πιθανή έλλειψη ΒΟΡΙΟΥ. Προσοχή γενικά στην Αζωτούχο λίπανση διότι υπερβολές στην χρήση του Αζώτου καθιστούν την βλάστηση ευαίσθητη, ιδιαίτερα στις Σκωριάσεις. Η πρόταση με το ENTEC perfekt δίνει για σειρά ετών εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΗ Ακτινιδιά αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε εδάφη πηλοαμμώδη ή πηλώδη με καλή υδατοχωρητικότητα και στράγγιση ώστε να υπάρχει δυνατότητα απόπλυσης των αλάτων, στη συγκέντρωση των οποίων είναι ευαίσθητη –ιδιαίτερα σε Νάτριο - και να μην προσβάλλεται από φυτόφθορα.Προτιμά εδάφη ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα (pH 6-7). Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο γεγονός που δικαιολογεί την επιφανειακή ανάπτυξη του ριζικού της συστήματος. Εξ' αιτίας αυτού κι ακόμη επειδή παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη του φυλλώματος χρειάζεται συχνά ποτίσματα.Εκτιμάται ότι από τις αρχές Μάιου ως το τέλος Σεπτεμβρίου η Ακτινιδιά χρειάζεται περίπου 1000m³ νερού με την εξής κατανομή: Μάιος 100, Ιούνιος 200, Ιούλιος 250, Αύγουστος 250, Σεπτέμβριος 200.Η συχνότητα των αρδεύσεων από τα μέσα Ιουνίου ως το τέλος Αυγούστου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από των υπόλοιπων μηνών. Η Ακτινιδιά είναι ευαίσθητη και στη χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία.Είναι διαπιστωμένο ότι άνω του 65% του συνόλου σχεδόν των θρεπτικών στοιχείων, συσσωρεύονται στις κληματίδες, στα φύλλα και στους καρπούς το χρονικό διάστημα των 10 πρώτων εβδομάδων από την έκπτυξη των οφθαλμών.Είναι λοιπόν αναγκαίο να δημιουργείται ένα καλό επίπεδο γονιμότητας μέσω της λίπανσης από νωρίς (από τα αρχικά σταδία ανάπτυξης των πρεμνών) που να καλύπτει αυτή την περίοδο.Κατά τη λίπανση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βέβαια οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ύψος της αναμενόμενης παραγωγής (1.5-3 t/στρ), η ηλικία κλπ.Στον πίνακα φαίνονται οι ενδεικτικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων ανά στρέμμα για τη λίπανση της Ακτινίδια ανάλογα με την ηλικία των πρεμνών.
Η βασική λίπανση μπορεί να γίνει από το Φθινόπωρο (όταν γίνεται μόνο Φωσφοροκαλιούχος λίπανση) έως ένα περίπου μήνα πριν την εκπτύξει των φύλλων.Άζωτο εφαρμόζεται και μετά την άνθηση και συχνά στις αρχές Ιουλίου. Η ποσότητα του Αζώτου που πέφτει σ` αυτές αφορά το 30% περίπου της συνολικής ποσότητας.Η τροφοπενία Σιδήρου είναι η πιο συνηθισμένη στην Ακτινιδιά και παρατηρείται σε εδάφη με αλκαλικό Ph (>7.4). Συχνές είναι και οι ελλείψεις Καλίου, χωρίς να διαφεύγει της προσοχής η αναγκαιότητα του Μαγνησίου.Η Ακτινιδιά είναι πολύ ευαίσθητη στο Βόριο - τοξικότητα - ακόμη και σε ελαφρά υψηλότερες συγκεντρώσεις από την άριστη. Η Ακτινιδιά είναι από τα φυτά που αγαπούν το ΧΛΩΡΙΟ, (απορροφά περισσότερο από τον Φωσφόρο), και μπορεί να δεχθεί χλωριούχα λιπάσματα.
Έχει γενικά ανάγκη από υψηλές συγκεντρώσεις ΧΛΩΡΙΟΥ στους ιστούς για να αναπτυχθεί.Καλοκαιρινό κλάδεμα (Ιούνιο), είναι ευεργετικό για την αύξηση του μεγέθους των καρπών, και την καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών.
Ακτινίδιο
Ανάγκες σε μονάδες ανά στρέμμα
N: 15-20, P: 5-10, K: 20-25, Mg: 2-3

Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται βασική λίπανση λόγω αυξημένης ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος του θερμοκηπίου. Η υδρολίπανση προσαρμόζεται ανάλογα εάν έχει προηγηθεί βασική λίπανση.
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ME TO SOLUB Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Άζωτο της επιφανειακής λίπανσης με το ENTEC SOLUB ως εξής.Αρχίζοντας όσον το δυνατόν ενωρίτερα τις υδρολιπάνσεις και με μια δοσολογία 4-5 kg/στρ. την εβδομάδα χορηγούμε 25-30 kg ENTEC SOLUB (21-0-0).
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑΣε περιπτώσεις ελλείψεως ΣΙΔΗΡΟΥ το BASAFER, για εφαρμογή από το έδαφος, έχει υψηλή απόδοση σε Ασβεστούχα και Αλκαλικά εδάφη μέχρι και σε ph 10.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΤΕC:

ENTEC 21 N Gran 21-0-0 (+24 S )
ENTEC 22N Mag 22-0-0 (+6MgO +12S)
ENTEC 26N 26-0-0(+13S )
ENTEC NP 25-15-0 (+2S )
ENTEC duplo Zinc 25-15-0 (+0,5Zn)
ENTEC balance 15-15-15 (+5S)
ENTEC ultra 21-8-11 (+0,5Zn)
ENTEC perfekt 14-7-17 (+ 2MgO + 11S )
ENTEC suprem 18-5-10 (+ 3MgΟ + 9S )


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕC:
-Άριστη τροφοδοσία Αζώτου και κατ΄επέκταση του φυτού (τα φυτά λαμβάνουν το Άζωτο όταν το χρειαστούν)
-Καλύτερα φυτά μεγαλύτερη παραγωγή. Μερική Αμμωνιακή θρέψη για τα φυτά
-Οικονομία ενέργειας από το φυτό για την πρόσληψη του αμμωνιακού αζώτου το οποίο χρησιμοποιείται απ’ ευθείας για το σχηματισμό πρωτεινών και θετική επίδραση στοο σχηματισμό πολυαμινών, γιβεριλλινών και κυτοκινινών.

-Μειωμένες εκπλύσεις Αζώτου (προστασία εδάφους και υδροφόρων οριζόντων) - καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας. Μείωση Νιτρικών σε έδαφος και καρπούς
-Μείωση νιτρορύπανσης, ασφαλέστερα τρόφιμα. Καλύτερη πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων
-Καλύτερη θρέψη φυτού - ασφαλέστερη και μεγαλύτερη παραγωγή. Ποιοτικότερα και περισσότερα προϊόντα
-Πιο εμπορεύσιμα προιόντα, καλύτερες τιμές για τον παραγωγό. Οικονομικότερη καλλιέργεια όπως προκύπτει από την εξοικονόμηση λιπαντικών μονάδων αζώτου, από τις λιγότερες εφαρμογές
-Εξοικονόμηση πετρελαίου κίνησης και εργατικών ωρών και από την μεγαλύτερη και καλύτερη σε πολλές περιπτώσεις παραγωγή.

πηγή:www.compo.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ


ΣΠΑΡΑΓΓΙ